Sigmavar Filler

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 5L

Kolor: Bezbarwny

Sigmavar Filler jest nowoczesną, wodorozcieńczalną szpachlą przeznaczona do wypełniania szczelin (max. do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniach mechanicznych. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym. Szczególnie polecany do stosowania w systemach lakierowych Sigmavar w pomieszczeniach o średnim i wysokim obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej, jak również w budownictwie mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.

Opis Produktu

Główne zalety
  • szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm
  • zachowuje oryginalną barwę drewna
  • przyczepność do różnych gatunków drewna
Dane techniczne
Gęstość w 20±0,5 °C [g/cm³] 1,02
Lepkość, [cP] 1300
Czas schnięcia, najwyżej 20-30 min. w przypadku wypełnień do 1 mm
Okres trwałości mieszaniny do natychmiastowego zużycia (z uwagi na szybkie odparowywanie wody)
Rekomendowane narzędzia Szpachla parkieciarska
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub poliuretanowych

Przygotowanie podłoża
Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.
Szpachlowanie
Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu blachy parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie przekraczać proporcji 1:1). Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie. 

Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a następnie dokładnie odpylić.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach.
Produkt bezbarwny (białawy kolor płynnego lakieru znika podczas schnięcia).

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt