Sigmavar 2K PU

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 0,45L, 4,5L

Kolor: Bezbarwny

Sigmavar 2K PU jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowania. Tworzy dekoracyjne, nieżółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących.

Opis Produktu

Główne zalety
 • wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
 • elastyczna powłoka lakierowa
 • nie zawiera NMP
 • wysoka odporność chemiczna
 • odporność na ślady obuwia (BHMR)
 • długotrwały efekt dekoracyjny powłoki
 • spełnia wymagania normy DIN V18032-2 (połysk i półmat) w zakresie podatności na poślizg
 • klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1:2007 (połysk i półmat) klasa Cfl – s1
 • spełnia wymagania normy PN –EN 14904 w zakresie podatności na poślizg (połysk i półmat), odbicia zwierciadlanego i odporności na ścieranie
Dane techniczne
Kolory Bezbarwny
Połysk Połysk (porównywany z połyskiem lakierów rozpuszczalnikowych), półmat, mat
Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm³] 1,025 – 1,050
Rozlewność, stopień, co najmniej 8
Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej 1,5
Czas całkowitego utwardzenia, [dni] 7
Odporność na ścieranie, kg/μm min. 0,9
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 4-8
Ilość warstw 2-3
Wydajność normowa 10 m²/l* w zależności od przyjętej technologii
Rozcieńczalnik Woda

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą SIGMAVAR FILLER wymieszaną z drobnym pyłem drzewnym. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Na tak przygotowane podłoże nanieść SIGMAVAR Primer. Po wyschnięciu podkładu przystąpić do lakierowania SIGMAVAR 2K PU.

Lakierowanie
Przed użyciem SKŁADNIK A należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Lakier jest gotowy do użycia po zmieszaniu obu składników w następującej proporcji objętościowej: 

 • 10 części SIGMAVAR 2K PU (SKŁADNIK A)
 • 1 część SIGMAVAR 2K PU UTWARDZACZ (SKŁADNIK B)

Po wprowadzeniu utwardzacza całość należy dokładnie wymieszać przez wytrząsanie (ok. 1 min.) i pozostawić w rozszczelnionym opakowaniu, na co najmniej 10 min., przefiltrować. Tak przygotowana mieszanina nadaje się do użytku w czasie do 1,5 h. Lakier nakładać przy użyciu wałka do lakierów wodorozcieńczalnych marki PROGOLD.

Lakier rozprowadzać po posadzce płynnymi ruchami na przemian w poprzek a następnie wzdłuż słojów drewna lub w kierunku głównego źródła padania światła unikając tworzenia się kałuż. W celu uniknięcia powstania nakładek między lakierowanymi kolejnymi polami należy lakierować metodą “mokre do mokrego. Przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru pozostawić do wyschnięcia czas schnięcia wynosi ok. 4-8 h. Dla każdej kolejnej nakładanej warstwy lakieru przewidywany jest nieco dłuższy czas schnięcia.

W celu uzyskania powłoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania należy wykonać matowienie powłoki siatką lub papierem ściernym o granulacji 180-220.

Po odkurzeniu posadzki w celu usunięcia resztek pyłu zalecamy nałożyć lakier nawierzchniowy (Składnik A) za pomocą blachy parkieciarskiej tzw. „blachę sprzątającą”. Po wyschnięciu międzywarstwy (około 30 minut) nałożyć finalną warstwę lakieru 2K PU.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt