Sigma Siloxan Topcoat

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 10L

Kolor: Ponad 2000 kolorów

Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń. Nie zaleca się stosowania produktu na podłoża żelbetonowe.

Opis Produktu

Główne zalety
  • bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
  • wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  • wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
  • wysoka estetyka powłoki
  • wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej
  • doskonale hydrofobowa
Dane techniczne
Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 36,0 ÷ 44,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,65 ÷ 1,75
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
Sposób nanoszenia Wałek, pędzel lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55,0
Wielkość ziarna [μm] < 300 Średnie (S2)
Połysk Mat (G3)
Grubość powłoki na sucho [μm] > 100
≤ 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   < 0,14 [m]
Duży – Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m2·d)]
Duży – Klasa 1 (V1)

Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)] ≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Klasyfikacja G3, E3, S2, V1, W3, A0, 
Wygląd powłoki Matowy
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 7m2/l przy jednej warstwie

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).

Podłoże niemalowane:
Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować preparatem Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix.
Podłoże malowane:
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów,a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np: świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

Malowanie
Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą .

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt