Sigma Indurin

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 1L, 4L i 12,5L

Kolor: Ponad 2000 kolorów

Silikonowana farba fasadowa na bazie kopolimerów akrylowych, zawierająca specjalne środki silikonowe dodatkowo polepszające własności farby. Do zastosowań zewnętrznych na skarbonatyzowane tynki mineralne, tynki na bazie żywic syntetycznych, podłoża ceglane, konstrukcje betonowe, nośne stare powłoki farb. Wyrób może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń.

Opis Produktu

Główne zalety
  • bardzo dobre krycie
  • matowa
  • niska chłonności wody
  • ochrona betonu przed korozją
Dane techniczne
Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 55,0 ÷ 65,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50 ÷ 1,60
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Sposób nanoszenia Pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55
Wielkość ziarna [μm] 100 – 300 Drobne (S1)
Wygląd powłoki Matowy
Grubość powłoki na sucho [μm] 100 – 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  ≥ 0,14
< 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  ≤0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  Sd 117 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
Klasyfikacja G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1
Rekomendowana ilość warstw 2
Wydajność do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń Podłoże niemalowane: Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).

Malowanie
Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt