PROFESJONALNY GRUNT SZCZEPNY

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 1L, 5L

Kolor: Bezbarwny

PROFESJONALNY GRUNT SZCZEPNY to preparat o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Służy do poprawy przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości średnio chłonnych podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, cementowo wapienne. Zalecany do stosowania, jako międzywarstwę na powłoki emalii w celu zapewnienia przyczepności kolejnej warstwy.

Opis Produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
 • super przyczepny
 • zwiększa przyczepność farb do podłoża
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Dane techniczne

Wygląd powłoki: Mat
Ilość warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h
Sposób nanoszenia: Pędzel płaski, Wałek, Pędzel okrągły
Wydajność przy jednej warstwie: do 10m2/l

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej wzmocnić.
 • Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża.
 • Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
 • Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%.
 • W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.

Malowanie

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem.
 • Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki.
 • Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych po min. 4 h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.

Dodatkowe informacje

 • Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności max. 80%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie powłoki.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt