SIGMAFAST 205-20l komplet silver gray ral 7001

Cena: 1,100.00

Kolor: ral 7001

Sigmafast 205 jest epoksydową dwu komponentową farbą gruntującą, może być stosowana jako  gruntoemalia do klasy korozyjności C2 ekspozycja wewnętrzna. Posiada wysoką zawartość części stałych 70% a fosforan cynku w niej zawarty sprawia że Sigmafast 205 jeszcze bardziej chroni stal przed korozją.

Oprócz stali farba PPG Sigmafast 205 może zabezpieczać również beton: hale garażowe, produkcyjne, serwisy samochodowe, balkony itp.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis Produktu

Sigmafast 205 jest epoksydową dwu komponentową farbą gruntującą, może być stosowana jako  gruntoemalia do klasy korozyjności C2 ekspozycja wewnętrzna. Posiada wysoką zawartość części stałych 70% a fosforan cynku w niej zawarty sprawia że Sigmafast 205 jeszcze bardziej chroni stal przed korozją.

Oprócz stali farba PPG Sigmafast 205 może zabezpieczać również beton: hale garażowe, produkcyjne, serwisy samochodowe, balkony itp. Przed nałożeniem beton musi byś wyschnięty przez minimum 28 dni a jego wilgotność przed malowaniem nie powinna przekraczać 4,5%

Farba przeznaczona dla stali wyczyszczonej do ISO-Sa21/a profil chropowatości wyczyszczonej stali powinien wynosić od 40 do 70 μm

Sigmafast 205 jest podstawową farbą epoksydową wchodzącą w skład systemów ogniochronnych Steelguard i jest stosowana na całym świecie

Może być aplikowana na miejscu jak i na wytwórni konstrukcji stalowych za pomocą natrysku lub za pomocą  pędzla lub wałka. Minimalna grubość powłoki warstwy suchej jaką musimy uzyskać podczas jednokrotnego malowania wynosi  75μm a maksymalna to 150μm, suchość dotykową w temperaturze 20°C uzyskujemy po 3 godzinach a kolejną warstwę możemy nanosić już po 3 godzinach. Pełne utwardzenie następuje po 3 dniach

Specyfikacja produktu:

 • Połysk: Półpołysk
 • Kolor: szeroki zakres kolorów RAL, dostępna również w MIO light
 • Ilość składników: dwuskładnikowa
 • Opakowanie: 20L (baza + utwardzacz)
 • Zawartość części stałych: 70% objętościowo
 • Suchość dotykowa: 3 godz.
 • Teoretyczna wydajność DFT: 9,3m2/L przy grubości 75μm warstwy suchej
 • Posiada atest higieniczny: nr 157/322/157/2021 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Instrukcja użytkowania:

 • Należy dokładnie wymieszać do jednolitej konsystencji w temperaturze przekraczającej 15oC gdyż w niższej temperaturze może zaistnieć potrzeba użycia rozcieńczalnika celem uzyskania lepkości aplikacyjnej
 • Zalecany rozcieńczalnik Thinner 91-92 przy natrysku pneumatycznym od 5-15 %,
 • Malowanie ręczne: Thinner 91-92 od 0-5 %,
 • Farbę można nakładać w temperaturach od 5 do 40oC a temperatura stali powinna być większa co najmniej o 3oC od temperatury rosy
 • Podczas utwardzania i aplikacji temperatura stali i betonu powinna być wyższa niż 5oC
 • Opakowania należy przetrzymywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach
 • Średnica dyszy 1.5 – 3mm w zależności od malowanych profili stalowych
 • Ciśnienie na dyszy: 3 – 4 bar – natrysk pneumatyczny
 • Ciśnienie na dyszy: 150 bar – natrysk bezpowietrzny
 • Rozpuszczalnik Thinner 91-92
 • Tabela przerw dla kolejnych warstw farby patrz karta techniczna
 • Tabela utwardzania patrz karta techniczna

Podobne Produkty

Zapytaj o ten produkt