DEKORAL EMALIA ANTYKOROZYJNA bezpośrednio na rdzę

Kategoria:

Cena: 49.00

Kolor: kolor do wyboru

Brak w magazynie

Opis Produktu

OPIS PRODUKTU

Emalia Antykorozyjna jest nowoczesną gruntoemalią przeznaczoną do ochronno-dekoracyjnego malowania stalo-wych i żeliwnych przedmiotów bez konieczności wcześniejszego stosowania farb gruntujących lub podkładowych. Szczególnie polecana do malowania bram, płotów, ogrodzeń, balustrad, mebli ogrodowych. Doskonale sprawdza się przy renowacji starych powierzchni pokrytych rdzą. Polecana jest do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz.

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 • 9 lat ochrony
 • Łatwa w użyciu
 • 3 w 1 – grunt, podkład i farba nawierzchniowa
 • Doskonała przyczepność do podłoża
 • Tworzy gładką powłokę
 • Nie zawiera ksylenu oraz węglowodorów aromatycznych
 • Ochrona przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i doskonała ochrona przed UV
 • Długotrwały efekt dekoracyjny
 • Bardzo wydajna
 • TRIPLE ACTION SYSTEM – trójfunkcyjny system ochrony przed korozją

 

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże stalowe i żeliwne starannie oczyść poprzez usunięcie olejów, smarów, pyłów, luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego lub narzędzi mecha-nicznych.
 • Gładkie, duże powierzchnie należy zmatowić.
 • Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
 • Usuń powłoki złuszczone i spękane.

Malowanie

 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze, stopniu połysku finalnej powłoki oraz brak właściwego efektu (młotkowego, metaliczne-go).
 • W razie potrzeby zaleca się rozcieńczenie wyrobu rozcieńczalnikiem EKO-1 (max 3% obj.).
 • Malować za pomocą pędzla lub wałka.
 • W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej zalecamy nakładanie 2-3 warstw. Kolejną warstwę możesz nanosić po upływie minimum 24 h. Na małych elementach dopuszczalne jest nanoszenie kolejnej warstwy po około 1 godzinie od nałożenia poprzedniej.
 • Zalecana sumaryczna grubość wymalowań na sucho od 120 do 200 mikronów.

Dodatkowe informacje

 • W przypadku wyrobu półmatowego finalny aspekt powłoki jest uzyskiwany po około 2 tygodniach od apli-kacji.
 • Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25oC może prowa-dzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy
  o przynajmniej 30°C
 • Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10°C do +25°C.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku cha-rakterystycznego zapachu.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
 • Pełne utwardzenie powłoki następuje po 7 dniach od aplikacji ostatniej warstwy.
 • Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną,
  w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
 • W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii antykorozyjnej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawi-skiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploata-cji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
 • 9 lat ochrony antykorozyjnej:
 1. Trwałość określona dla stopnia korozyjności C2 przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 100 µm na każdą warstwę (zgodnie z normą EN ISO 12944-5).
 2. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe.
 • Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.

Podobne Produkty

Zapytaj o ten produkt