Litbet 3000

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 5L

Kolor: Ponad 2000 kolorów

Alkidowo-uretanowa farba do posadzek betonowych Litbet 3000 przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania posadzek w pomieszczeniach takich jak: hale przemysłowe, magazyny, garaże, piwnice itp. Farba poprawia estetykę i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Farbę można nakładać także na podłoża pionowe (np. lamperie). Nie zaleca się stosowania w miejscach narażonych na działanie kwasów spożywczych.

Opis Produktu

Główne zalety
  • doskonała przyczepność do podłoża
  • odporna na działanie detergentów, olejów mineralnych, oleju napędowego oraz na czasowe działanie benzyn, smarów i wody amoniakowej
  • odporność na rozgrzane opony
  • wysoka trwałość powłoki
  • można stosować na zewnątrz w zestawie z Akrogruntem 3000
  • odporna na ścieranie
  • doskonałe własności aplikacyjne – duża siła krycia
Dane techniczne
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 1500 ÷ 3000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,280 ÷ 1,350
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 5
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 8
Użytkowanie przy małym obciążeniu, [h] po 72
Zawartość części stałych, min [%obj] 66,0
Odporność powłoki na ścieranie, min [kg/µm] 0,5
Temperatura zapłonu, min [oC] 23
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [µm] 100
Wydajność do 10 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Przygotowanie podłoża

Farbę należy nanosić na podłoże czyste, suche, zwarte, pozbawione kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń oraz środków pomocniczych używanych do zacierania betonu np. parafiny, siloxany itp. Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie 4 tygodni od wylania posadzki w optymalnych warunkach, (pH betonu około 7-8). Luźne powłoki malarskie należy usunąć. Przed naniesieniem farby na podłoża uprzednio pomalowane należy wykonać próby przyczepności. W przypadku zastosowania na zewnątrz zastosuj, jako podkład grunt wzmacniający podłoże Akrogrunt 3000 marki Dekoral Professional. Posadzki pomalowane wcześniej farbą akrylową lub alkidową należy umyć wodą z dodatkiem detergentów. Gładkie powierzchnie należy przeszlifować grubym papierem ściernym w celu zwiększenia chropowatości co znacznie poprawi przyczepność do podłoża. Następnie usunąć pozostałości po szlifowaniu (odkurzyć na sucho lub mokro).

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę należy nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku pneumatycznego. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) należy stosować farbę rozcieńczoną rozcieńczalnikiem EKO-1 w ilości do 15% obj. Kolejną warstwę należy malować farbą w postaci handlowej po min. 8 godzinach. Powłokę można ostrożnie użytkować przy małym obciążeniu po 3 dobach od nałożenia ostatecznej warstwy.

Dodatkowe informacje

Pełną wytrzymałość powłoka uzyskuje po 7 dniach od nałożenia ostatniej warstwy. Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia. Bezpośrednio po malowaniu narzędzia należy umyć w rozcieńczalniku do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%. W pierwszym tygodniu po malowaniu powłokę należy użytkować ostrożnie – nie zmywać powierzchni wodą. Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.

W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem.

W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami

z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt