Emakol 3000

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 1L, 5L

Kolor: Ponad 2000 kolorów

Emalia uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali i elementów żeliwnych uprzednio zagruntowanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania lamperii w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Opis Produktu

Główne zalety
  • wyjątkowa trwałość kolorów
  • dobre właściwości mechaniczne
  • wysoka odporność na warunki zewnętrzne
  • doskonała odporność na uderzenia
  • bardzo dobre krycie
  • bardzo dobre pokrywanie krawędzi
Dane techniczne
Czas wypływu; kubek wypływowy 4mm, [s] 100 ÷ 150
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50
Zawartość części stałych wag. % 70
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w 23±2oC, [h] 24
Nanoszenie kolejnej warstwy po około 48 h
Temperatura zapłonu [oC] – min 23
Stopień rozlewności, min 7
Krycie jakościowe*, max – żółte, czerwone, pomarańczowe – III
– pozostałe – II
Połysk powłoki (przy kącie 60oC), jednostek połysku połysk – 70
półmat – 30 ÷ 60
Wydajność do 15 m2/l (biały) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

 

Przygotowanie podłoża
Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Na powierzchnie narażone na częste działanie wody należy zastosować podkład z farby Gruntomal 3000. Podłoże drewniane i drewnopochodne zaleca się zagruntować Pokostem rozcieńczonym benzyną do lakierów w stos. 1:1 lub Drewnochronem Impregnatem bezbarwnym. Podłoże metalowe należy zagruntować Podkładem Antykorozyjnym Emakol 3000 marki Dekoral Professional. Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Gruntomal 3000./div>

Malowanie
Przed użyciem wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć (max. 2 % obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania). Nanoszenie kolejnej warstwy po 48 h.

Dodatkowe informacje

Malować w temperaturze powyżej +10°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt