Drewnochron Capon Szpachla

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 1L, 5L

Kolor: Bezbarwny

Wyrób przeznaczony jest do wypełniania szczelin (max do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym. Polecany do wszystkich gatunków drewna. Kompatybilny z wodnymi i rozpuszczalnikowymi lakierami parkietowymi marek Drewnochron i Bondex.

Opis Produktu

Dane techniczne:
  • Wydajność: do 6m2/l przy jednej warstwie
  • Zalecana ilość warstw: Nie określa się
Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża
Posadzka drewniana powinna być sucha (max. 10%), równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp.

Wszelkie pozostałości poprzednich powłok zabezpieczających (lakierowych, olejowych) powinny być usunięte. Zarówno nowe, jak i stare posadzki drewniane powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Najlepsze efekty uzyskuje się przy szpachlowaniu po wykonanym szlifowaniu materiałem ściernym o granulacji 60-80
Szpachlowanie
Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nakładać przy użyciu szpachli parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z drobnym, czystym pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków. Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. W razie potrzeby szpachlowanie powtórzyć.

Po uzupełnieniu ubytków po czasie min. 3 godzin powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 100-150, następnie dokładnie odpylić.
Warunki aplikacji
Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania.

Informacje dodatkowe

Prace powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy. Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony osobistej. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.
Końcowe utwardzanie

Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia szpachli. Szczelin w deskach na legarach, bruku parkietowym, posadzkach, których elementy nie są przytwierdzone do podkładu nie szpachluje się, ponieważ wyschnięte spoiwo może pękać w wyniku oddziaływania dużych naprężeń.

Przed szpachlowaniem posadzek drewnianych wykonanych z drewna drzew egzotycznych lub drewna poddanego obróbce chemicznej lub termicznej należy wykonać próbę w celu sprawdzenia kompatybilności i efektu końcowego.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt