Bloker Koncentrat

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 5L

Kolor: Bezbarwny

Bloker przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień. Pozwala na wcześniejsze malowanie świeżych tynków mineralnych. Poprzez głębokie wnikanie, doskonałe własności blokujące dla transportu wody i hydrofobizację powierzchni zabezpiecza je przed wysalaniem rozpuszczonych substancji z podłoży mineralnych. Może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń.

Opis Produktu

Główne zalety
  • Skraca czas sezonowania podłoża przed nałożeniem farby nawierzchniowej
  • Blokuje transport wody /soli
  • Głęboko penetruje podłoże
  • Zwiększa przyczepność
  • Zwiększa mrozoodporność
  • Ogranicza brudzenie i porastanie ścian
  • Zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą
Dane techniczne
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,03
Czas schnięcia powłoki w temperaturze 23±2oC, [min] 3h
Nanoszenie drugiej warstwy, [min] 3h
Zawartość części stałych, [%wag.] 24
Odczyn pH 8÷9
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże do malowania musi być chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego. Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo.

Gruntowanie
Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. Wyrób rozcieńcz wodą w stosunku Objętościowym 1:4. Gruntowanie podłoża należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą: – jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe – jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe. Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby nawierzchniowej. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.

Dodatkowe informacje
Prace należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powierzchnie okien i drzwi zabezpieczyć przed pochlapaniem, a w przypadku zabrudzenia zmyć wodą. Po zakończeniu gruntowania narzędzia należy umyć wodą. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność) zaleca się malowanie farbami fasadowymi w następnym dniu. Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt