Akrylit 3000 Grunt Koncentrat

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 5L

Kolor: Bezbarwny

Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz przeznaczony do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyrównania chłonności.

AKRYLIT 3000 Grunt Koncentrat dzięki wysokiej zdolności penetracji wnika w głąb suchych i chłonnych podłoży. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność farb do podłoża oraz trwałość powłoki.

Opis Produktu

Główne zalety
  • wzmacnia podłoże
  • poprawia wydajność farb nawierzchniowych
  • zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży mineralnych
  • paroprzepuszczalny
  • wyrównuje chłonność podłoża
  • zwiększa hydrofobowość powłoki
  • poprawia trwałość wymalowania
Dane techniczne
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2oC, kubek wypływowy 2mm, [s] 10 ÷ 12
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,000 ÷ 1,050
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 5 h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 25,0 ÷ 28,0
Wydajność do 6 m2/l rozcieńczonego koncentratu przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Zwietrzałe fragmenty podłoża i stare powłoki farb klejowych lub wapiennych należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2-3 dniach od nałożenia.

Gruntowanie
Beton oraz nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Wyrób należy rozcieńczyć woda w stosunku 1:4. Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub szczotki malarskiej do całkowitego nasycenia powierzchni. Należy nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Zagruntowane podłoże pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 5 godzin. W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:8 metodą mokro na mokro. Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza) wydłużają czas schnięcia. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt