Akrogrunt 3000

Cena: Na zapytanie

Pojemność: 5L

Kolor: Bezbarwny

Silikonowo-akrylowy grunt rozpuszczalnikowy przeznaczony do wgłębnego gruntowania podłoży wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, cegieł, płyt gipsowych i azbestowo-cementowych i innych chłonnych podłoży mineralnych na zewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na małe cząsteczki i bardzo głębokie wnikanie szczególnie polecany jest do gruntowania słabych i osypujących się podłoży. Zwiększa przyczepność farb do podłoża oraz trwałość powłoki. Z uwagi na głębokie wnikanie w podłoże Akrogruntu 3000 nie należy stosować na powierzchniach systemów ociepleń opartych na styropianie, gdyż grunt może powodować rozpuszczenie znajdującego się pod tynkiem styropianu.

Opis Produktu

Główne zalety
  • bardzo głęboka penetracja
  • wzmacnia podłoże
  • wyrównuje chłonność podłoża
  • poprawia wydajność farb nawierzchniowych
  • podwyższa hydrofobowość
  • skuteczna ochrona przed przenikaniem wilgoci
  • zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży budowlanych
  • odporny na podłoża alkaliczne
  • możliwy do stosowania w szerokim zakresie temperatur (0°C do 35°C)
Dane techniczne
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2oC, kubek wypływowy 2mm, [s] 50 ÷ 70
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 0,800 ÷ 0,850
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 4 h
Zawartość części stałych, min. [%wag] 6,5 ÷ 10,0
Temperatura zapłonu, co najmniej [oC] 23
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Zwietrzałe fragmenty podłoża i stare powłoki farb klejowych lub wapiennych należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą i pozostawić do całkowitego związania zaprawy, a następnie zagruntować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia

Gruntowanie
Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża metodą mokro na mokro. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą.
–   jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
– jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.
Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Po 4 godzinach od zagruntowania można nanosić farbę nawierzchniową.
Po zakończeniu gruntowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Dodatkowe informacje
Świeże tynki można gruntować po 4 tygodniach sezonowania.
Wybłyszczenia widoczne na powierzchni należy przemyć benzyną.
Nie stosuj do gruntowania systemów ociepleń opartych na styropianie.
W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność) zaleca się malowanie farbami fasadowymi w następnym dniu.

Pozostałe Produkty

Zapytaj o ten produkt